Adatkezelési tájékoztató

Kapcsolattartás

Cégünket e-mailen vagy telefonszámon érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére.

Tárhely szolgáltató

Tárhelyszolgáltató neve Tárhely.eu Szolgáltató Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
Tárhelyszolgáltató honlapja tarhely.eu
Tárhelyszolgáltató email címe support@tarhely.eu

GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba! Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:

Név:                Szever Sebastian
Cím:                1133 Budapest, Tisza utca 6.
Tel.:                +36 30 / 726 9477
E-mail:            sszever@bastie.hu

Panasztétel

Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu